Przewiń niżej
Materiały promocyjne
Raport z badań w zakresie potrzeb i oczekiwań społecznych dotyczących KRM oraz luk kompetencyjnych w zakresie szkoleń mediatorów

„Raport z badań w zakresie potrzeb i oczekiwań społecznych dotyczących Krajowego Rejestru Mediatorów oraz luk kompetencyjnych w zakresie szkoleń mediatorów” przedstawia wyniki badań przeprowadzonych przez zespół badawczy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w ramach projektu pn. Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne.

 

Badania zrealizowano w dn. 1 listopada 2020 r. – 18 czerwca 2021 r., wykorzystując analizy o charakterze jakościowym oraz ilościowym. W badaniach wzięło udział 1420 osób. Wśród respondentów znaleźli się mediatorzy, sędziowie, osoby korzystające lub zainteresowane skorzystaniem z mediacji.

 

W celu zebrania informacji na temat barier w zakresie funkcjonowania mediacji w Polsce, luk kompetencyjnych mediatorów, potrzeb i oczekiwań społecznych dotyczących Krajowego Rejestru Mediatorów przeprowadzono serię wywiadów fokusowych i pogłębionych wywiadów indywidualnych. Uzyskane wyniki stały się podstawą do stworzenia narzędzi do badań
o charakterze ilościowym. Obszary badawcze skupione były w szczególności na ocenie stanu mediacji w Polsce, modelu kształcenia mediatorów, funkcjonalnościach Krajowego Rejestru Mediatorów, wymaganiach wobec kandydatów na mediatorów itp.

 

Obecnie trwają prace w zakresie zmian legislacyjnych oraz budowy systemu Krajowy Rejestr Mediatorów, m.in. w oparciu o wnioski płynące z ww. dokumentu.

Masz_pytania_Napisz_do_nas

Masz pytania?
Napisz do nas

Przejdź do kontaktu