Przewiń niżej
Cel projektu
Głównym celem projektu „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne” jest profesjonalizacja zawodu mediatora poprzez utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń mediacyjnych w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, a także podniesienie wiedzy o e-mediacji oraz możliwości wykorzystania jej w sporach gospodarczych i pracowniczych.

Realizacja działań przewidzianych w projekcie, w szczególności budowa i wdrożenie KRM, przewidziane zostały na okres 3 lat, tj. od 2020 do 2023 r.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programy Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”.

Do_kogo_skierowany_jest_projekt
Do kogo skierowany jest projekt?

Działania realizowane w ramach ww. projektu skierowane są przede wszystkim do:

 • obywateli zainteresowanych skorzystaniem z postępowania mediacyjnego,
 • organów wymiaru sprawiedliwości jako kierujących sprawy do mediacji,
 • osób, które chcą uzyskać uprawnienia mediacyjne,
 • mediatorów.
Realizacja projektu

Na projekt pn. „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne” składają się następujące działania:

 • przeprowadzenie prac analitycznych dot. potrzeb społecznych związanych z realizacją projektu,
 • przygotowanie i wdrożenie systemu informatycznego pn. Krajowy Rejestr Mediatorów (KRM),
 • przygotowanie raportu z przeprowadzonych prac analitycznych dot. potrzeb związanych z realizacją projektu,
 • przeprowadzenie cyklu szkoleń mediacyjnych, w tym w zakresie e-mediacji,
 • przeprowadzenie prac legislacyjnych wynikających z realizacji projektu,
 • przeprowadzenie działań informacyjnych.

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia świadomości społecznej w zakresie mediacji, przebiegu postępowania mediacyjnego oraz korzyści płynących z mediacji, a także ułatwi współpracę pomiędzy sądami i mediatorami, m.in. poprzez:

 

 • zwiększenie dostępności do profesjonalnie przeszkolonych mediatorów - utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów ułatwi znalezienie mediatora o konkretnej specjalizacji, prowadzącego mediację na danym obszarze,
 • uporządkowanie list stałych mediatorów i rynku mediatorów w Polsce,
 • poprawę komunikacji między organem kierującym sprawę do mediacji i mediatorem, np. elektroniczny obieg dokumentów mediacyjnych upowszechnienie mediacji (w tym e-mediacji) jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów,
 • wzrost znaczenia mediacji jako instytucji godnej zaufania,

co wpłynie na:

 • podniesienie jakości ugód mediacyjnych,
 • eliminację luk kompetencyjnych wśród mediatorów,
 • zmniejszenie wpływu spraw w sądach,
 • skrócenie czasu trwania postępowań sądowych oraz
 • obniżenie kosztów wymiaru sprawiedliwości.
Miejsca, w których Partnerzy Projektu realizowali szkolenia

Projekt realizowany był przez Ministerstwo Sprawiedliwości w partnerstwie z czterema Centrami Arbitrażu i Mediacji, które powstały w ramach projektu Centra Arbitrażu i Mediacji, utworzone w ramach konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001/17 oraz nr POWR.02.17.00-IP.04-00-0010/17. Centra Arbitrażu i Mediacji posiadają doświadczenie w zakresie szkoleń z mediacji, w tym szkoleń mediatorów, co pozwoliło na powierzenie im w ramach projektu realizację zadań w tym obszarze. Centra Arbitrażu i Mediacji jako podmioty osadzone w środowisku lokalnym były zaangażowane w działania informacyjne, dotyczące propagowania idei mediacji w poszczególnych województwach:

Lider Projektu

Ministerstwo Sprawiedliwości

Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
Telefon:
22 52 12 888
E-mail:
kontakt@ms.gov.pl
1

Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych

ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Telefon:
+48 (57) 40 00 934
E-mail:
biuro@instytut.info.pl
6

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
Telefon:
tel: +48 (81) 44 54 101
E-mail:
projects@kul.pl
rigp-logotyp-pl

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Aleja Grunwaldzka 82, 80–244 Gdańsk
Telefon:
+48 (58) 30 52 325
E-mail:
biuro@rigp.pl
logo-konfederacja-lewiatan2x

Konfederacja Lewiatan

ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa
Telefon:
+48 (22) 55 99 900
E-mail:
recepcja@lewiatan.org
dlaczego-warto
Do realizacji projektu wybrano:
 • Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych,
 • Konfederację Lewiatan,
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
 • Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza.
Materiały_do_pobrania
Materiały do pobrania
Dowiedz się więcej o projekcie i szkoleniach
• Rekrutacja na szkolenia została zakończona.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”.
Masz_pytania_Napisz_do_nas

Masz pytania?
Napisz do nas

Przejdź do kontaktu